12/21/08

Ψυχή μεγάλου κυβισμού ... Αυτό που άγουμε το λέμε λογική, αυτό που μας άγει συναίσθημα.

No comments: