12/29/08

Καλή η επαφή με / αναγνώριση αισθηματων, αλλά ο χρονοπρογραμματισμένος βίος είχε μια θελκτική απλότητα

No comments: