12/24/08

Κύριος τπυ εαυτού του είναι αυτός που βλέπει το πρόγραμμα του και δεν δεσεύεται από αυτό.

(Σαν λειτουργικό σύστημα? Σαν αυτοαναφορικότητα?)

What if the misery of last year was due to the monimization anxiety?

Εκλογίκευση της ορθότητας της παρούσας επιλογής ...

No comments: